Staré Město zrušeno, Zatáčky v srpnu

Staré Město zrušeno, Zatáčky v srpnu

Autoklub České republiky přichází s důležitým sdělením ohledně plánovaných akcí a závodů pro tuto sezónu. Co se týče silničních závodů motocyklů (SZM), tak jsou to tato opatření:

Autoklub České republiky přichází s důležitým sdělením ohledně plánovaných akcí a závodů pro tuto sezónu. Co se týče silničních závodů motocyklů (SZM), tak jsou to tato opatření:

Zdroj: AČR, AMK Hořice, Foto: vlastní

ZRUŠENO:

Seminář jezdců SZM – Jičín – z rozhodnutí Řídícího výboru MS AČR budou licence vydány bez semináře, žadatelům o licenci SZM, kde je toto nutné pro splnění podmínek, bude v následujících dnech rozeslán test a po úspěšném absolvování licence vydána.

Alpe Adria na Slovakia Ringu, Slovensko

MMČR SZM – Staré Město – O cenu Bohumila Kováře

PŘESUN:

MMČR na PO – 300 Zatáček Gustava Havla Hořice – náhradní termín: 15. – 16. srpna 2020

Více informací o všech akcích AČR na jejich webu:

https://www.autoklub.cz/150141-zmeny-v-kalendari-akci-v-dusledku-mimoradnych-opatreni/

K odložení 300 zatáček Gustava Havla AMK Hořice uvedlo:

Vzhledem k současné situaci jsme nuceni odložit závod 300 Zatáček Gustava Havla, který se měl konat ve dnech 23. a 24. května 2020. Zároveň uvažujeme o tom, že bychom tento závod uspořádali v náhradním termínu ve dnech 15. a 16. srpna 2020. Došlo by tím ke zrušení ČTT v její předpokládané podobě a v rámci odloženého závodu 300 ZGH  by připadaly v úvahu následující třídy:

 • 125 SP
 • 125 GP /Moto3 + 250 Open
 • Supermono + Supersport 300
 • Supertwin
 • IRRC Supersport (2 závody)
 • IRRC Superbike (2 závody)

 Tento předběžný plán je realizovatelný pouze při splnění následujících předpokladů:

 • bude povoleno konání sportovních a kulturních akcí, u nichž se očekává účast velkého počtu lidí (např. 1000 a více)
 • dojde k otevření státních hranic,
 • bude možné zajistit účast složek IZS v potřebném rozsahu
 • bude možné zajistit pořadatelskou službu v potřebném rozsahu
 • bude možné zajistit všechny potřebné subdodávky, služby a součinnost spolupracujících partnerů v potřebném rozsahu

Výbor AMK Hořice